Fotowoltaika w teorii i praktyce

Fotowoltaika w teorii i praktyce

Fotowoltaika to obecnie bardzo popularna dyscyplina badawcza zajmująca się przetwarzaniem energii słonecznej na energię elektryczną. Technologia ta ma wiele walorów takich jak korzystny wpływ na ochronę środowiska, dostępność i odnawialność energii słonecznej oraz oszczędności pieniężne.

Przez ostatnie kilka, a nawet kilkanaście lat fotowoltaika odnośni swoje wielkie sukcesy poszerzając stosowanie na kolejne sfery. Fotowoltaika stosowana jest do zasilania domów, obiektów komercyjnych, aut, elektroniki oraz wspierania sieci energetycznych.

Fotowoltaika- jak to się zaczęło?

Zjawisko fotowoltaiczne (PV) po raz pierwszy zostało uchwycone w 1839 roku.

Albert Einstein w 1905 roku dostarczył objaśnienie efektu fotoelektrycznego wykorzystując hipotezę kwantów Plancka, za co w 1921 roku uzyskał nagrodę Nobla.

Jednakże dopiero w 1954 roku badacze stworzyli pierwsze ogniwo słoneczne, którego efektywność wynosiła 4%. W 1958 roku ogniwo posiadało już sprawność 9% i było spożytkowane do konstrukcji paneli zastosowanych w satelicie kosmicznym Vanguard I.

Dzięki użyciu krzemu do konstrukcji ogniwa słonecznego nastał wielki zwrot w historii fotowoltaiki. Instytucje akademickie na świecie zaczęły zajmować się nową technologią. Ogromne nakłady finansowe na poprawę istniejących rozwiązań doprowadziły do tego, że ogniwa generowały coraz lepszą wydajność.

Energia słoneczna jako podstawowe źródło energii odnawialnej.

W czasie rozwijającej się kultury bezustannie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Chociaż złoża kopalniane nadal są nadrzędnym źródłem generowania energii, udział zielonej energii uzyskanej z energii słonecznej staje się coraz ważniejszy.

Odnawialne źródła energii posiadają tę wyższość, że są obfite, ogólnodostępne oraz nie powoduję zniszczenia i zanieczyszczenia środowiska.

Najpowszechniej użytkowanym odnawialnym źródłem energii jest bez wątpienia energia ze słońca. Energię słoneczną w formie bezpośredniej wykorzystuje się do wytwarzania energii elektrycznej przy udziale fotoogniw oraz do produkowania energii cieplnej w panelach słonecznych.

Energetyka słoneczna dysponuje wielkim potencjałem i w przyszłości stanie się podstawowym źródłem energii na świecie.

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne czyli panele słoneczne są kluczowym elementem systemu fotowoltaicznego. Panel PV skonstruowany jest z wielu ogniw fotowoltaicznych, które zmieniają światło słoneczne w energię elektryczną.

Energia powstaje, kiedy fotony biorące początek ze światła słonecznego zderzą się z elektronami które występują w ogniwach słonecznych. Prąd stały wytwarzany jest przez różnicę, która występuje w napięciu elektrycznym, a w następnej kolejności przesyłany jest do falownika. Panele fotowoltaiczne można podzielić na polikrystaliczne i monokrystaliczne biorąc pod uwagę technologię generowania ogniwa fotowoltaicznego.

Systemy fotowoltaiczne- rodzaje

System fotowoltaiczny jest to zespół zespolonych paneli fotowoltaicznych (modułów) wraz z instrumentami dodatkowymi takimi jak inwerter, system montażowy oraz akcesoria elektryczne

Można wyróżnić trzy odmiany systemów fotowoltaicznych:

System on grid

Jest to system powiązany z siecią elektroenergetyczną. Wytworzona energia elektryczna transmitowana jest do przetwornicy (falownika), gdzie ma miejsce przemiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd, który nie został użyty od razu, trafia do sieci.

System off grid

Jest to system niezależny, czyli nie podłączony do sieci elektroenergetycznej. Wygenerowana przez moduły PV energia stosowana jest do ładowania przenośnych źródeł zasilania lub do zasilania układów wydzielonych np. oświetlenia. Dzięki regulatorowi ładowania akumulator chroniony jest przed przeciążeniem, co wiąże się z jego awarią. Podczas pobierania energii, prąd stały cedowany jest do falownika, a w nim wymieniany na zmienny.

System wyspowy

Jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej oraz jest wyposażony w akumulatory.

Fotowoltaika- jakie korzyści z niej płyną

Do głównych dobrodziejstw tworzenia zielonej energii można zaliczyć:

 • spadek opłat za energię elektryczną

 • uniezależnienie od podniesienia cen energii

 • ochrona przyrody przez zredukowanie produkcji dwutlenku węgla (CO2)

 • wzrost ceny nieruchomości

 • pewna i solidny lokata o wysokiej stopie zwrotu

 • możliwości optymalizacji finansowej

Fotowoltaika- wady i zalety rozwiązania

Zalety:

 • nieduża awaryjność

 • długi okres gwarancji produktowej

 • samoobsługowy system działania

 • błyskawiczny montaż , który nie wymaga reorganizacja instalacji elektrycznej

 • długa żywotność systemu

 • nieemisyjna produkcja energii

Wady:

 • zależność od pogody czyli nasłonecznienia

 • nieduże zanieczyszczenia paneli obniżają efektywność całego systemu

Montaż i konstrukcja paneli

Adekwatnie dopasowana i zamontowana konstrukcja pozwoli na pewne i bezawaryjne użytkowania instalacji przez dziesiątki lat. Ze względu na pozycję montażu, wyróżniamy konstrukcje montażowe na dachu i gruncie.

Montaż na dachu ukośnym.

Konstrukcję trzeba dobrać do materiału pokrycia dachowego (blachodachówka, dachówka, blacha trapezowa czy z rąbkiem, gont). System mocujący jest przeważnie dwoma aluminiowymi szynami, przymocowany wprost do konstrukcji dachu. W wypadku blachy trapezowej akceptowalny jest również montaż na mostkach trapezowych. Do przymocowanej konstrukcji, za pomocą zacisków instaluje się panele, które następnie mocuje się śrubami.

Montaż na dachu płaskim.

Najczęstsze zastosowanie posiadają konstrukcje balastowe, które nie potrzebują ingerencji w połać dachu. Przez wzgląd na duże obciążenie, powinno się przeprowadzić sprawdzenie dachu pod kątem tego, czy wytrzyma konstrukcję. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia panele da się ustawić w optymalnym możliwym kierunku i pod niemalże perfekcyjnym kątem.

Montaż na gruncie.

Najczęściej napotykanymi konstrukcjami są struktury wolnostojące na słupach, dwuramienne lub jednoramienne. Panele stawia się na nich zarówno w pionie jak poziomo i robi się to w kilku rzędach. Takie rozwiązanie chroni przed zacienieniem przez krzewiące się rośliny i w dużym stopniu przed szkodami mechanicznymi. Ekonomicznym rozwiązaniem jest używanie konstrukcji balastowej, takiej jak na dachu płaskim.

Jak kształtuje się nasłonecznienie w Polsce?

Nasłonecznienie to bez wątpienia jedno z przeważnie poruszanych kwestii w kontekście skuteczności instalacji fotowoltaicznej. Mimo że energetyka słoneczna cieszy się ostatnio wielką popularnością i zainteresowaniem, wciąż nie brakuje niedowiarków, którzy uważają, że w Polsce nasłonecznienie jest niedostateczne.

Badania dotyczące nasłonecznienia Polski, jak i doświadczenia naszych sąsiadów świadczą o tym, że w w kraju mają miejsce korzystne warunki pod kątem nasłonecznienia.

Przeciętne roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2.

Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w ciągu roku. Ok. 80% rocznego nasłonecznienia wypada w miesiącach kwiecień-wrzesień. Co więcej w każdym rejonie następują powtarzające się zmiany nasłonecznienia, które wywołane przez zjawiska klimatyczne, zachmurzenie czy też skażenie powietrza (np. przez przemysł). W Polsce roczna przeciętna suma nasłonecznienia równa się 1600 godzin.

Co kształtuje koszty fotowoltaiki?

Cenę instalacji fotowoltaicznej wyznaczają ceny komponentów, zastosowana konstrukcja montażowa oraz usługa instalacji. Ewidentne jest, że na opłatę ma wpływ przede wszystkim jakość używanych komponentów.

Od 2017 roku ceny kolektorów w naszym kraju stopniowo spadały. To zjawisko ma związek zarówno z bardziej natężoną dostępnością produktów jak i regulacjami prawno-podatkowymi.

Bezpośrednim elementem decydującym o wartości produkcji panelu jest cena ogniwa fotowoltaicznego. W początkowym okresie 2019 roku ceny płytek krzemowych, z których stworzone są ogniwa słoneczne, zwiększyły się co doprowadziło do nagłego wzrostu cen modułów.

Istotnym elementem warunkującym końcową cenę jest również rodzaj konstrukcji. Do instalacji paneli na dachu płaskim i gruncie dedykowane są określone konstrukcje balastowe lub palowane, które należą do tych, które są najdroższe, najlepszą stopę zwrotu osiąga się, montując panele na dachu skośnym.

Cena za zamontowanie oraz narzut uzależnione są od mocy instalacji, doświadczenia oraz poziomu komplikacji w przypadku montażu.

Jednostki używane przy fotowoltaice.

kWh – kilowatogodzina, definiuje ilość zużywanej energii w godzinę.

Wp – Watt Peak – moc maksymalna, określa wydajność paneli

kWp – 1kWp = 1000 Wp

Fotowoltaika jak kształtuje się cena 1 kWp?

Dysonans cenowy jest duża i zależy od szeregu wymienionych powyżej elementów. Ceny dla mikroinstalacji kształtują się od 2,7 tys. netto za 1 kWp dla instalacji o mocy 50 kWp. W sytuacji, kiedy instalacja jest mała, oparta na elementach odpowiednich jakościowo, należy się liczyć z ceną od 4 tys. zł netto.

Co należy wziąć pod uwagę, rozważając montaż paneli na dachu?

Myśląc nad własną minielektrownią słoneczną, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników odnoszących się do możliwości montażowych na dachu. Ekspert ds. fotowoltaiki przeprowadzając audyt, powinien rozpatrzyć:

 • azymut dachu (optymalny jest kierunek południowy)

 • stopień nachylenia (optymalny 35-40 stopni)

 • ewentualny cień

 • dającą się wykorzystać powierzchnię pod montaż

 • trwałość konstrukcyjną dachu

Instalacja fotowoltaiczna – jak się dzielą ze względu na moc?

Instalacje solarne ze względu na moc można podzielić na:

mikroinstalacje PV- moc do 50 kW, przyłączone do sieci EE o napięciu niższym niż 110kV,

małe instalacje PV moc od 50-500 kW, przyłączane do sieci EE o napięciu znamionowym niższym niż 110kV,

duże instalacje moc większa niż 500 kW

Zestaw fotowoltaiczny- co wchodzi w jego skład?

Zestaw fotowoltaiczny obejmuje następujące elementy: panele, inwerter (falownik), szkielet montażowy, okablowanie i zabezpieczenia.

Po wyliczeniu zużycia energii trzeba dobrać moc zestawu, dopasowany do konkretnych potrzeb użytkownika. Dobrze dopasowany zestaw umożliwi taką produkcję energii, aby w zupełności pokryła zapotrzebowanie, chyba że mają miejsce ograniczenia techniczne.

Pod określone pokrycie dachowe należy dobrać również odpowiednią konstrukcję montażową. Poprawnie skonfigurowany zestaw fotowoltaiczny to już pół sukcesu, zaś dobrze zamontowany umożliwi bezusterkową pracę przez długie lata.

Inwerter – najważniejsza część instalacji

Inwerter określany mianem falownika zmienia prąd stały na przemienny. Wówczas tak przetworzoną energię odbierają urządzenia domowe. Okres wykorzystywania inwertera jest krótszy niż solarów. W czasie pracy ociepla się do wysokich temperatur i jest wyposażony w wiele elementów elektronicznych, które są bardziej narażone na awarie.

Dodatkowymi funkcjami falowników solarnych jest gromadzenie danych o pracy instalacji i statystyk z produkcji prądu. Odczyt w prawie wszystkich modelach może być zdalny przez złącze lub Wi-Fi.

Rodzaje inwerterów:

1 fazowe– używane przy małych mocach

3 fazowe– używane przy większych mocach

mikroinwertery– przeznaczone do pracy z pojedynczym ogniwem

Pozwolenie na instalację paneli – kiedy jest wymagane?

Kwestie formalne odnoszące się do instalacji paneli słonecznych uzależnione są od mocy instalacji i są wyłuszczane przez Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy: pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW oraz wolno stojących.

Jakkolwiek instalacje o mocy przewyższającej 50 kW wymagają pozwolenia na budowę bez względu na to, czy zamontowane będą na dachu budynku, czy podłożu.

Czy fotowoltaika się opłaca i kiedy inwestycja się zwróci?

W czasach kiedy koszty energii stopniowo rosną, intratność inwestycji w fotowoltaikę jest coraz lepsza. Zastrzeżeniem jest jednak dobrze przeprowadzona analiza zużycia energii i przystosowanie mocy instalacji do potrzeb

Są jednakże sytuacje wyjątkowe, kiedy trzeba sprawdzić sens ekonomiczny instalacji paneli. Jedną z nich jest niewielkie zużycie energii. W sytuacji, gdy opłaty nie przewyższają kwoty 100 zł miesięcznie, powinno się rozważyć zasadność takiego wyjścia.

Okres zwrotu liczy się pojedynczo dla każdej instalacji. Im większa moc instalacji tym wartość 1 kWp jest niższa, co za tym idzie, redukuje się okres zwrotu.

Dla gospodarstw prywatnych średni czas zwrotu równa się 7-8 lat. Wprowadzona w 2019 roku zniżka termomodernizacyjna sprawia, że lokata kapitału w fotowoltaikę może się zwrócić nawet po 6 latach.

Prognoza zysków z 1  kWp.

Ilość wyprodukowanej energii przez 1 kW mocy znamionowej instalacji będzie zależeć przede wszystkim od położenia kolektorów względem pozycji optymalnej, czyli południa.

Innym elementem jest kąt nachylenia podzespołów fotowoltaicznych oraz wydajność instalacji, czyli właściwie skonfigurowany zestaw słoneczny. Uzyski będą się także różnić ze względu na usłonecznienie, które w Polsce waha się od 850 kWh/m2 do 1200 kWh/m2.

Średnia dla Polski waha się na poziomie 1000 kWh/m2. Można więc zaplanować, że 1 kWp mocy instalacji wyprodukuje 1000 kWh na rok.

Jak sfinansować inwestycję w panele słoneczne?

Wiele banków ma w swojej ofercie preferencyjne kredyty na inwestycję w panele słoneczne. Często osoby, które zainwestowały decydują się na taką długość kredytowania, ażeby rata zobowiązania była wielkości miesięcznego rachunku za prąd.  Raty nie przeciążają domowego budżetu i można uniknąć dużego jednorazowego wydatku.

W przypadku przedsiębiorstw sposobem na opłacenie własnej mini elektrowni poza kredytem może być leasing. Niesie on masę korzyści także jeżeli chodzi o optymalizację kosztową.

Fotowoltaika- jak skorzystać z dotacji?

Dotacja to jedna z kwestii, które dodatkowo czynią atrakcyjną inwestycję w swoją mini elektrownię. Od jesieni 2019 roku działa dotacja 5 tys. zł na fotowoltaikę w programie „Mój Prąd”. W 2019 roku rząd przedstawił także nowy instrument, które ma zachęcać do wykorzystania energii słonecznej –ulgę termomodernizacyjną.

Wiadomości o dotacjach najrozsądniej zacząć szukać od sprawdzenia możliwości w urzędzie gminie. Niektóre próbują otrzymać środki z EU. Nieliczne pomagają ze środków własnych inwestycję ograniczającą emisję CO2, do których zalicza się także fotowoltaika.

W wypadku firm środki można uzyskać z PROW, zarówno jedynie na instalacje OZE, jak i dodatkowo jako element dodatkowy przy ocieplaniu budynków.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę.

Pierwszy raz z ulgi fiskalnej będzie można skorzystać w 2020 roku przy rozliczeniu PIT za 2019 r. Maksymalna do zastosowania kwota potrącenia wynosi 53 tys. zł. Odliczeniu podlegają kwoty brutto. Jeśli dochody są niedostateczne, ulgę można odliczać w kolejnych latach, aczkolwiek nie dłużej niż w ciągu 6 lat.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Zgodnie z art. 13 podatku rolnego, rolnikowi należy się ulga inwestycyjna, która wynosi 25% poniesionych kosztów na instalację paneli słonecznych. Kwotę tą odliczyć można od należnego podatku rolnego. Odliczenie stosuje się nie dłużej niż 15 lat.

Program „Mój Prąd”, czyli dotacja 5 tys. zł do fotowoltaiki.

Program realizowany jest przez NFOŚiGW i skierowany jest dla beneficjentów, którzy są stroną umowy przyłączeniowej. Wielkość dotacji równać się będzie 50% kosztów kwalifikowanych ale nie może być to kwota wyższa niż 5 tys. zł. Decyduje kolejność podań do wyczerpania limitu 1 mld zł.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna on grid?

Panele słoneczne pod wpływem promieniowania cieplnego (bezpośredniego i rozproszonego) wytwarzają prąd stały. Stworzony w panelach prąd przepływa specjalnymi kablami solarnymi do skrzynki, w której są zabezpieczenia po stronie prądu stałego DC.

Od skrzynki z zabezpieczeniami przemieszcza do inwertera (falownika). To narzędzie zmienia prąd stały na zmienny zgodny z parametrami jakie znajdują się gniazdkach 230 V. Inwertery występują jako 1 fazowe i 3 fazowe, zależnie od mocy instalacji.

Od inwertera kablami prądu przemiennego AC prąd przepływa do skrzynki z zabezpieczeniami po stronie AC. Potem przewody od skrzynki z zabezpieczeniami podłącza się do istniejącej instalacji elektrycznej za licznikiem energii.

Po montażu instalacji zakład energetyczny zstąpi stary licznik dwukierunkowym, który oblicza dozę energii pobranej i oddanej do sieci.

Sposoby rozliczania wyprodukowanej energii.

Największym plusem systemu on grid jest opcja korzystania na bieżąco z wytworzonej energii oraz magazynowanie nadmiaru w sieci. Prąd wytworzony w instalacji solarnej ma trochę większą częstotliwość niż sieciowy, dzięki czemu zużywa się go w pierwszej kolejności.

Nadwyżka wyprodukowanej energii przesyłana jest do sieci elektroenergetycznej. Zależenie od tego od tego jaki podmiot wytwarza energię w mikroinstalacji odmienny jest sposób rozliczania z zakładem energetycznym.

Prosument – z jakich zniżek może skorzystać?

Podmioty, które jednocześnie dostarczają i zużywają energię (odbiorcy) to prosumenci. System opustów tyczy się mikroinstalacji, czyli takiej o mocy do 50 kWp.

Nadmiar wyprodukowanej energii przesyłany jest do sieci, która jest magazynem energii. W przypadku, kiedy produkcja z paneli nie wystarcza, zmagazynowaną energię odbiera się z sieci w ciągu jednego roku. W wypadku instalacji do 10 kWp energię odbiera się w stosunku 1:0,8 zaś jeżeli mowa o instalacji z przedziału od 10 kWp do 50 kWp w stosunku 1:0,7.

Firma i odsprzedaż nadwyżek.

W wypadku przedsiębiorstw, które mają taryfę C lub B, nadwyżki wyprodukowanej energii zostają sprzedane są do zakładu energetycznego po przeciętnej cenie kwartalnej założonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach programu Energia Plus z dużym prawdopodobieństwem definicja prosumenta stanie się rozszerzona o mikro, małe i średnie firmy.

Jaka jest stawka VAT na fotowoltaikę?

VAT na nabycie zestawu fotowoltaicznego wynosi 23%. Jeśli został zakupiony z montażem, przez inwestora indywidualnego na cele prywatne, to jest opodatkowany stawką 8%. Wymagana jest jednak instalacja na budynku mieszkalnym, którego metraż wynosi nie więcej niż 300 m2. Wyjątkiem jest garaż, który jest częścią domu. W przypadku instalacji na budynku gospodarczym, gruncie lub garażu, który nie jest w bryle domu VAT wynosi 23%.

Instalacje fotowoltaiczne na cele komercyjne niezmiennie mają 23% stawką VAT.

Producenci fotowoltaiki.

Producenci modułów solarnych

Głównymi wytwórcami paneli fotowoltaicznych uwzględnionymi w systemie Tier 1 są:

Canadian Solar, Trina Solar, Jinko Solar, Hanwha QCells, SunPower, JA Solar, Risen, Longi, GCL Systems, Suntech / Shunfeng, Seraphim, Chint / Astronergy, ZNshine Solar, First Solar, Talesun, Renesola, Eging, Phono Solar, BYD, Changzhou Almaden, China Sunergy, REC Group, Boviet, Sharp, LG,

Producenci inwerterów

Światowymi prowadzącymi wśród dostawców inwerterów (falowników) fotowoltaicznych są Huawei i SMA. Wśród globalnej czołówki można znaleźć Sungrow, TMEIC, ABB, Sineng, TBEA, Schneider Electric, General Electric oraz SolarEdge. W naszym kraju dobrą renomą cieszą się Fronius, Growatt, Afore, Steca.

Fotowoltaika -kto udziela gwarancji i na jaki okres?

Fotowoltaika to długofalowa inwestycja, a jej cena jest wysoka, tym samym istotnym czynnikiem, który determinuje wybór komponentów, musi być gwarancja udzielana przez wytwórcę. W dużej mierze jest ona wyrazem jakości  panelu. W wypadku modułów fotowoltaicznych powinna obejmować dwa aspekt. Pierwszy to gwarancja towaru (materiału) i druga na uzysk mocy.

Gwarancja na produkt wynosi na ogół na 10 lat, a niektórzy producenci udzielają 15, 25, a nawet 30-letniej gwarancji. Na tym fundamencie w przypadku, kiedy panel przestaje pracować, można otrzymać zwrot pieniędzy lub zamienić go na nowy. Zastrzeżeniem jest jednak montaż zgodny z instrukcją.

Gwarancja na uzyski mocy ma związek z jej stopniowym spadkiem na przestrzeni lat. Producenci formułują maksymalną stratę wydajności na okres roku. Przeważnie wynosi ona 0,7% na rok, w konsekwencji czego po 25 latach solary będą generować nie mniej niż 80% mocy oryginalnej.

W wypadku inwerterów gwarancja wynosi 5 lub 10 lat. Wielu wytwórców wydłuża okres gwarancji za opłatą najczęściej do 10 lat.

Gwarancja na instalację w zależności od wykonawcy może wynosić od 2 do 10 lat.

Fotowoltaika opinie – fakty i mity o opłacalności.

Bezdyskusyjnym faktem jest to, że sektor fotowoltaiczny w Polsce w 2019 roku ewoluuje nadzwyczaj dynamicznie. Znamionuje to ilość przyłączonych instalacji do sieci od rozpoczęcia roku oraz komplikacje z dostępnością najbardziej popularnych modeli solarów i inwerterów. Fotowoltaika jest technologią efektywną i niezawodna. Dużo emocji budzi jednak jej rentowność i zasadność w Polsce. Wbrew pozorom jak się okazuje, warunki w Polsce są korzystne pod względem nasłonecznienia.

Fotowoltaika wśród konsumentów posiada korzystne opinie. Przede wszystkim ze względu na fakt, że zapewnia realne oszczędności rzucające się w oczy na rachunkach. Niechybne podwyżki cen energii doprowadzą do tego, że fotowoltaika będzie miała skrócony okres zwrotu.

Ważną kwestią z punktu opłacalności jest system opustów, który pozwala na optymalne zużycie wyprodukowanej zielonej energii. Możliwość magazynowania wyprodukowanego prądu w sieci pozwala na wykluczenie z użycia drogich akumulatorów.

Jeszcze jakiś czas temu fotowoltaika nieodłącznie kojarzyła się z dofinansowaniem. Dziś nie ma ogólnopolskiego programu dotacyjnego jak PROSUMENT. Od 2019 roku działa ulga w PIT. Skorzystanie z niej nie narzuca konieczności żadnych trudnych procedur i formalności. Jest to czyste dobrodziejstwo, dzięki któremu stopa zwrotu rośnie.

To, co z pewnością wpłynęło na intratność na przestrzeni ostatnich trzech lat to obniżenie cen komponentów. Dzięki temu cena pełnej instalacji za 1 kWp spadł o ok. 30-40%.

Fotowoltaika- jakie są tendencje na rynku Polskim?

W 2016 roku wykonano pierwszą aukcję OZE. Poprzednio rozwijała się w zasadzie tylko branża prosumencka. W ostatnich dwóch latach wizerunek branży PV się przeistoczył za sprawą podwyższenia mocy w farmach fotowoltaicznych. Jednak instalacje prosumenckie w dalszym ciągu stanowią niesłychanie istotny element rynku, który kształtował się głównie dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym.

Obecnie przyglądamy się bardzo dużemu przyrostowi mikroinstalacji. Bez wątpienia wpływ na to mają spadające ceny paneli słonecznych oraz wprowadzona ulga fiskalna.

Duże ceny energii elektrycznej, przede wszystkim dla sektora odbiorców w najdroższej taryfie C doprowadziły do tego, że także wielu biznesmenów zdecydowało się na inwestycję w fotowoltaikę.

Ażeby jeszcze w wyższym stopniu rozpropagować produkcję zielonej energii, Rząd poprzez program Energia Plus ma przeprowadzić wielu ważkich zmian w sektorze prosumenckim. Przede wszystkim poszerzeniu o MŚP ma ulec określenie prosumenta. Dzięki opcji bilansowania energii przeznaczanej na cele działalności biznesowej zainwestowanie we własną elektrownię słoneczną będzie jeszcze bardziej popłatne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *